середа, 11 лютого 2015 р.

Запрошуємо відвідати постійно-діючі тематичні книжкові експозиції !

Нова Конституція стане справжнім ґрунтовним та ретельно продуманим договором між центральною владою та місцевими громадами, який гарантуватиме їх фінансову незалежність та самоврядність, сприятиме збереженню регіональної багатоманітності, збалансованому соціально-економічному та суспільно-політичному розвитку різних регіонів нашої держави, громадянській злагоді та миру.
Пропозиції громадськості:
1. Необхідним у реформуванні системи державного управління, відносин центральних органів державної влади та місцевого самоврядування при внесенні змін до Конституції України є впровадження функціонально-структурного підходу з чітким визначенням та фінансуванням делегованих державою повноважень органам місцевого самоврядування, подолання дублювання функцій у державному управлянні, скорочення економічно необґрунтованих пільг, що мають популістський характер.

2. Ліквідація корупційних схем тендерів та «ручного управління», таких як Державне казначейство, децентралізація та реальна субсидіарність місцевого самоврядування, можливості використовувати надходжень задля розвитку громади. Забезпечення у державному управлінні гідного рівня заробітної платні. Функціональне обстеження та скорочення деформованої системи державного управління, введення максимальної децентралізації місцевого самоврядування.

3. При внесенні змін до Конституції України запропоновано проводити погодження конституційних змін з усім комплексом нормативно-правової системи, відмовитись від надмірної політизації центральних органів влади, повернутись до мажоритарної системи виборів до органів місцевого самоврядування.

4. Задля широкої участі громадськості у конституційних змінах і впровадженні механізмів громадського контролю за діями органів публічної влади, запропоновано: внести до плану заходів з реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”у 2014 – 2015 роках підготовку та подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, а також подання і супровід проекту Закону України «Про загальні збори громадян за місцем проживання»; 
внести до плану заходів з реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2014 – 2015 роках сприяння прийняттю Статутів територіальних громад, у яких буде визначено порядок організації та проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, сприяння громадської експертизи, громадської антикорупційної експертизи проектів НПА, громадської ініціативи, звітування депутатів і голів відповідних рад ;
внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з питань взаємодії влади та громадськості;
сприяти додержанню процедури широкого громадського обговорення проектів Статутів;
створення громадських експертних об’єднань, до складу яких мають бути тільки професіонали вищого рівня. На даний час існує тільки один експертний орган, який закріплений законодавчо на території області –– Громадська рада.
Також створення в регіонах Координаційних рад з питань розвитку громадянського суспільства, дія яких поширюється на всі органи публічної влади в регіоні, які взаємодіють з Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України.

5. Створення системи безпосередніх заходів консультування з громадами та використання можливостей роз’яснювальної роботи лекторів товариства «Знання» та представників державних адміністрацій серед населення.

6. Впровадження разом з Конституційними змінами до системи місцевого самоврядування, Законів, що визначають повноваження кожного рівня місцевого самоврядування (сільського, селищного, районного, міського). За наявністю в у Конституції трьох головних складових – стабільність, реальність та народність.

7. Вивчити досвід проекту ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на розвиток громади», у формування громади, як дієвої структури відстоювання інтересів громади, фінансової співучасті громадян, бізнесу, місцевого самоврядування та місцевої влади на паритетних началах. Залучити до цього досвіду студентське самоврядування та громадські молодіжні об’єднання.

8. Під час змін до Конституції акцентувати увагу на проблемах балансу фінансування місцевого самоврядування, а саме кошику делегованих повноважень, який під кожну функцію має бути фінансованим з державного бюджету, а не за рахунок кошику розвитку. Формування системи «маркування» та цільове призначення податків у системі діяльності місцевої влади та місцевого самоврядування. Відмінити систему переведення бюджетонаповнюючих підприємств, як великих податкових організацій у Київ та повернути їх з Києва на рівень місцевого самоврядування, оскільки екологічне та комунальне навантаження має саме місцеве самоврядування.

9. Законодавчо закріпити соціально орієнтований та кооперативний характер місцевого самоврядування спрямованого на інфраструктурне вирішення проблем життєустрою, можливості будувати дитячі садочки, школи, лікарні, шляхи сполучень.

10. Для проведення Конституційних реформ необхідним є локальний соціальний експеримент. Необхідно повернутись до ідеї агропромислового комплексу у регіоні, оскільки кожне місце має екологічний слід, територію, яка у сільському господарстві обслуговує великі міста, що відомо у соціології міст та сіл. Соціальний експеримент змін у нормативно-правових актах необхідно застосовувати спочатку на окремій громаді, щоб бачити переваги та недоліки цих змін, для того, щоб в подальшому не було негативних наслідків великого масштабу.


"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року"
      Україна як член міжнародного  співтовариства  бере  участь  у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист  їх  прав  забезпечується  з  дотриманням принципів демократії,  рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей  українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні. 
Підсумковим документом Спеціальної сесії  в  інтересах  дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей", підписаним Кабінетом Міністрів України 10 травня 2002 року,  визначено чотири пріоритетні  напрями  діяльності:  пропагування  здорового способу життя;  забезпечення  можливості  здобувати  високоякісну  освіту; захист    дітей   від   жорстокого   поводження,   насильства   та експлуатації;  боротьба  з   ВІЛ/СНІДом,   а   також   передбачено глобальний  план  дій,  орієнтований  на розвиток і захист прав та інтересів  підростаючого  покоління,  і  завдання,   які   світова спільнота має виконувати для дітей та разом з дітьми.
      Ця Програма  має  на  меті  об'єднати в єдину систему зусилля держави щодо захисту прав дітей.
      Метою Програми  є  забезпечення  оптимального  функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до  вимог Конвенції ООН про  права дитини) та з урахуванням цілей розвитку,  проголошених Декларацією тисячоліття ООН ,стратегії  Підсумкового  документа  Спеціальної  сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей".


      1.   Охорона  здоров'я  та  формування здорового способу життя
дітей
      1.2. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
      1.3. Оздоровлення та відпочинок
      1.4. Фізичне виховання
      2. Освіта
      3. Культурний і духовний розвиток дитини
      4. Захист прав дітей різних категорій
      4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
      4.2. Запобігання     соціальному     сирітству,     подолання
бездоглядності та безпритульності серед дітей
       4.3. Соціальний  захист  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування
       4.4. Захист дітей-інвалідів 
       4.5. Захист  дітей-біженців,  дітей,   які   перебувають   на
території   України  без  законних  представників,  та  дітей  без
громадянства
        4.6. Боротьба з використанням дитячої праці
        4.7. Ліквідація  торгівлі  дітьми,  сексуальної експлуатації,
інших форм жорстокого поводження з ними
        4.8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення
        5.  Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань
захисту прав та розвитку дітей
        6. Участь дітей у житті суспільства
        7. Міжнародне співробітництво
Представлена на виставці найновіша література по темі, зокрема краєзнавчого характеру, має допомогти користувачам і стати мостом між героїчним минулим і сьогоденням, між батьками і дітьми, дідами і онуками тощо.  Довідковий матеріал про початок Великої Вітчизняної та про ІІ Світову війну в цілому доповнив виставку та зробив її більш цілісною. Сподіваємось, що ця виставка і дібраний тут матеріал стане в нагоді не лише людям старшого покоління, а й допоможе молоді зрозуміти події того часу і самим розставити акценти.

Так, ми знаємо як трагічно починалася німецько-радянська війна.  Це ще і ще раз змушує всіх нас постійно пам'ятати про ту дорогу неоплатну ціну, яку заплатили народи колишнього Радянського Союзу, в тому числі і український, за перемогу над фашизмом. Ніхто не забутий, ніщо не забуто!!!

Чекаємо на  Вас!

середа, 4 лютого 2015 р.

Віртуальний День інформації “Простим героям – честь і слава»( До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав)Шановні користувачі!
           Пропонуємо Вашій увазі  Віртуальний День інформації.  Мета послуги -  подальше вдосконалення  інформаційного забезпечення  користувачів, заохочення до участі  в масових бібліотечних заходах,  створення зручності та комфортності отримання інформації не залежно від місця знаходження та часу. Віртуальний День інформації  створив можливість для користувача отримувати  нову інформацію безпосередньо на своєму робочому місці, в зручний час та дозволяє повністю індивідуалізувати пошук необхідних документів та подальшу роботу з ними.
         Запрошуємо Вас цікаво і корисно провести час на сторінці Віртуального Дня інформації,  для отримання необхідних документів скористуватися сервісами  бібліотеки.  Радо зустрінемо пропозиції щодо вдосконалення представленого сервісу.

Програма Дня інформації:
1. Вступне слово.
2. Інформаційно-     бібліографічний огляд.
3. Відеоролик створений працівниками Уманської міської бібліотеки № 5 "В горнилі локальних конфліктів
1. Вступне слово.
      Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року, 
15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей день приурочений до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
      З 1979 до 1989 року близько ста п'ятдесяти тисяч українців пройшли через горнило «афганської війни». 3360 українців не повернулися з Афганістану, 72 людини вважаються зниклими без вісті або потрапили в полон. Отримали поранення більш ніж 8 тисяч українців, 4 687 з них повернулися в рідні домівки інвалідами.
      Вшановують в Україні і всіх тих, хто брав участь в інших війнах. Зараз у Збройних силах України служать близько 2 тисяч офіцерів і прапорщиків, які брали участь в афганській війні, близько 20 тисяч військовослужбовців, які виконували інтернаціональний обов'язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на острові Куба та в багатьох інших «гарячих точках» світу .

2. Інформаційно-бібліографічний огляд.


Відлуння афганських гір: нариси, спогади, вірші, пісні. – К.: ВПЦ Київський університет, 2003. –
268 с.

Ця збірка, яка має колективного автора, на прикладі багатьох доль уманчан, яких обпалив, але не зламав Афган, розповідає про справжній героїзм і дружбу, про сміливість і незламність духу воїнів; прослідковує спадкоємність поколінь захисників Вітчизни.
Повернувшись на рідну землю, колишні воїни знайшли гідне місце у мирному житті, наш край може пишатися ними.Косенівський меридіан: альманах Уманської районної громадської орнанізації Товариство відродження батьківщини генерала К.М.Деревянка ДЗВІН (Документальні розвідки, поезія, проза) /Авт.-упоряд. Л.М.Трохименко. – Косенівка, Київ, 2010. - 232 с.


До альманаху ввійшли розповіді про село Косенівку – звичайне українське село з його самобутньою історією, яке є батьківщиною відомого воєначальника і дипломата часів Другої світової війни генерала К.М. Деревянка, про самого генерала і його родину, про долю і творчість його земляка – поета Теофана Фіялка, а також перші спроби юних членів Товариства ДЗВІН у царині поезії та прози.

Книга розрахована на широке коло читачів – земляків, краєзнавців, дорослих і юних людей, які цікавляться літературою та історією нашого народу.


Коструба М.
Барви далини: поезії. – Умань: АЛМІ, 2006. – 63 с.

Коструба М.М. – учасник локальних бойових дій за рубежем. Побував в Монголії, Франції, Німеччині, Югославії…
Його пензлю належить книжка “Вірші.Проза” (Київ, 2004); збірка “Муза ескулапів” (2000р), “Чолом” (2003 рік),  “Рідна мати моя… (2004р), Славлю свою професію (2005р).    Полягли в снігах Суомі:  Книга памяті України про громадян України, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – К.: Пошуково-видавниче агентство Книга памяті України, 2004. – т.2.- 968 с.

Полягли в снігах Суомі – черговий том історико-меморіального серіалу Книга памяті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем”.  Це звитяжно-трагедійна епопея про радянсько-фінляндську війну, в якій у Збройних силах колишнього Союзу брали участь наші земляки. Про загиблих у цій війні, їх звитягу і жертовність розповідається на сторінках цього меморіального видання.
Для наукових працівників, істориків і краєзнавців, студентів і учнів, широкого кола читачів.


Трохименко Л.М.
Легендарний генерал: Документальна розвідка. – К.: КНЕУ, 2004. – 772 с.

Перед вами книга про видатного українського воєначальника і дипломата, полководця часів Великої Вітчизняної війни генерал-лейтенанта Кузьму Миколайовича Деревянка.
Виходець із простої трудової сімї, він з честю пройшов нелегкий шлях від курсанта військової школи до начальника штабу армії і дипломата високого державного рівня.
Його бойовий шлях проліг через важкі життєві випробування і битви Другої світової війни і до переможних боїв на Західному і Східному фронтах. Сучасні історики гідно оцінюють вклад К.М.Дерев’янка в справу підняття авторитету України в світі й утвердження її суверенітету.
Книга розрахована на широке коло читачів – від шкільної молоді до вчених-істориків і всіх, хто цікавиться історією.У горнилі локальних воєн…: Нариси, спогади, вірші, пісні. – Умань : Видавництво "Алмі", 2014. – 536 с., іл.

Це видання є логічним і закономірним продовженням унікальної книги “Відлуння афганських гір”, яка знайшла одностайне схвалення у всіх, хто її читав. Але воїнами-інтернаціоналістами називають не лише афганців. З 1924-го по 1989 роки наші військові брали участь в бойових діях на території більше 20-ти іноземних держав: Іспанії, Монголії, Китаю. Ефіопії, Північній Кореї, В’єтнамі, Анголі та інших.
В пропонованій книзі – розповіді про ті події та їх учасників, людей нелегкої долі, справжніх чоловіків, вірних присязі і військовому обов’язку.


Усна історія Уманщини: знані люди села. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр "ВІЗАВІ", 2013. – 164 с.

Ця книга є четвертою у розпочатій серії – Усна історія Уманщини. Саме усна історія нині успішно утверджується як окремий напрямок історичних досліджень, у форматі якого фіксується людська пам'ять про більш важливі і, з першого погляду, незначні події, про їх вплив на людські долі і, навпаки, про вплив непересічних особистостей на перебіг подій тощо.  Зі сторінок цієї книги з тобою, шановний читачу, розмовлятимуть мешканці нашого краю, які уславили його своєю сумлінною працею та звитяжністю. Багато з них продовжують працювати і на Уманщині, і поза її межами, але одинаково залишаються уманчанами і є активними творцями історичного процесу. Тому  про них і їм слово.


3. Відеоролик "У горнилі локальних конфліктів" створено працівниками Уманської міської бібліотеки № 5