пʼятниця, 13 червня 2014 р.

За народну Конституцію

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, прийнятого на засіданні Кабінету Міністрів України 17.04.2014 "Про організацію проведення обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади", Робочою групою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено порівняльну таблицю до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту ЗАКОНУ УКРАЇНИ „Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні
Просимо жителів міста Умані активно долучитися до обговорення та внесення власних пропозицій.


План заходів з проведення в Уманській міській бібліотеці  № 5 обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади

1. Оформити інформаційний стенд Запрошуємо до обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади
Червень 2014 року
2. Організувати проведення дискусій, бесід, консультацій з питань обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади
Червень – вересень 2014 року3. Організація переглядів друкованих видань:
< Конституційно – правові основи організації здійснення державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, статус Президента України
< Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні
Червень – вересень 2014 року
4. Створити та розмістити на блозі бібліотеки htt://umanlibrary5.blogspot.com  інформацію – вебліографічні списки літератури  по децентралізації державної влади в Україні слідуючої тематики:
 Запровадження трьохрівневої системи адміністративно – територіального устрою України;
< Передача функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;
< Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності;
< Чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами;
< Створення державних представництв з тільки контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями;
< Децентралізація – практична необхідність модернізації;
< Децентралізація державної влади, раціоналізація влади органів місцевого самоврядування як складові адміністративної реформи;
      В теорії та практиці державного будівництва розрізняють, як правило, дві форми децентралізації. Перша являє собою демократичну децентралізацію, коли йдеться про делегування частини державної виконавчої влади на рівень відповідних територіальних громад та їх органів. Ця форма існує у Великій Британії, Канаді, Австралії тощо, її прийнято називати англосаксонським типом місцевого самоврядування.
Суть другого типу місцевого самоврядування полягає в адміністративній децентралізації, тобто створення на місцях спеціальних урядових органів (місцевих державних адміністрацій, префектур тощо), які становлять т. з. виконавчу вертикаль. Цей тип існує в поєднанні з класичним у Франції, Італії та інших державах. Таке поєднання форм місцевого самоврядування отримало назву французького або континентального типу [1]. 
      Конкретні комбінації різних форм державного управління та самоуправління територіями визначаються історичними, географічними, соціально-культурними, економічними та іншими особливостями держави. Нині в Україні, з огляду на ці чинники, триває пошук вдосконалення оптимальної варіації континентальної моделі взаємодії місцевого самоврядування з урядом та урядовими периферійними структурами.
Децентралізація державної влади, раціоналізація влади ...
www.confcontact.com/Okt/11_Naliv.php
Суть другого типу місцевого самоврядування полягає в адміністративній .... Реформування має сприяти відновленню повноцінного місцевого ... складові проблеми децентралізації державної влади і посилення органів місцевого ...
Про заходи щодо впровадження Концепції ...
zakon.rada.gov.ua/go/810/98
Нова система державного управління в Україні має бути створена ... Тому зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, ... запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як ..... сприяти раціоналізації чисельності працівників цих органів, ...
Місцеве самоврядування як ключовий суб'єкт ... - Віче

www.viche.info › НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Децентралізація державної влади як універсальне явище відображає процеси перерозподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування. ... Для здійснення адміністративної реформи як сукупності певної ... сприятиме раціоналізації й оптимізації муніципального управління ...

Проект Концепції реформування територіальної ...
www.rada.cherkassy.ua/upload/Koncepcia_vid_20_05_2011.pdf
місцевого самоврядування є можливим поліпшення добробуту населення, ... органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. ... самоврядні інституції в адміністративну державну вертикаль призвело до ... децентралізації влади, збалансованості загальнодержавних ...
Напрями підвищення результативності взаємодії органів ...irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...
На етапі реформування системи органів державного управління й органів ... ефективності взаємодії органів державної влади та органів місцевого ... складові формування економічної політики), П. Надолішній (культурні, етнічні .... самоврядування полягає в адміністративній децентралізації, 
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?...2...
Аналіз сутності влади, державного і регіонального управління та їх .... у складі робочої групи з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади, ...  органи місцевого самоврядування процеси адміністративно- кадрових ... реформи найбільш характерними стають децентралізація економічних та ...
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
nads.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid...?art_id...
Відомі успішні органи місцевого самоврядування, самодостатні ... розподіл влади між державними органами й органами місцевого самоврядування; ... склад посадових осіб місцевого самоврядування, підходи до формування .... адміністративної реформи є демократична децентралізація влади
Проект Концепції територіальної організації влади в ...

municipal.gov.ua/.../Koncepcia_Reforn_Ter_Org_Vladi_Assoc_raion_ra...
Започатковані в нашій державі реформи на сьогодні охоплюють здебільшого ... Відсутність єдиної концепції розвитку місцевого самоврядування в Україні ... з поділом її на складові частини (адміністративно-територіальні одиниці), ... Орган публічної влади – орган державної влади, орган влади Автономної ...
Місцеве управління і місцеве самоврядування
www.ukrreferat.com/lib/manag/menejment_organizaciy/22.htm

Влада народу (публічна влада) має складовими державну ( законодавча ...  Орган місцевого самоврядування (“місцева влада”) в процесі ... Концепцією адміністративної реформи в Україні передбачено, що у процесі ... децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування.
Уманська міська бібліотека-філія №5: За народну ...
umanlibrary5.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
 Децентралізація державної влади, раціоналізація влади органів місцевого самоврядування як складові адміністративної реформи
Червень – вересень 2014 року

понеділок, 9 червня 2014 р.

Видавнича діяльність Уманської міської бібліотеки-філії № 5: фаховість та креативність

     Бібліотечне видання — видан­ня, підготовлене бібліотекою або підготовлене нею для випуску у видавництві. До таких видань відносяться бібліографічні по­кажчики, бесіди про книги, ка­лендарі знаменних і пам'ятних дат, інструктивно-методичні ма­теріали, збірники з досвіду ро­боти бібліотеки.
Що ж сьогодні видає бібліотека? Діапазон широкий: бібліографічні, методичні, методико-бібліографічні, інформаційні, довідкові, рекомендаційні видання (цих переважна більшість); календарі, сценарії для проведення бібліотечних заходів, списки нової літератури, прес-дайджести, плакати, буклети, листівки, закладки... До старих випробуваних форм додаються нові, видання з кожним роком стають більш насиченими, і не лише бібліографією. Популярні, як завжди, малі форми бібліографії.
Тематика різноманітна - з усіх галузей знань, усіх сторін людського життя: історія, література та літературознавство, господарська діяльність, міжнародні відносини, культурна сфера, мистецтво, ювілеї офіційні - державних подій та діячів, а також письменників, митців.

Новий поштовх видавничій діяльності бібліотек надало активне впровадження електронних технологій.  Поліпшилась якість  бібліотечних видань, збільшились та урізноманітнились види малих форм (закладки, буклети до ювілеїв митців, виходу нових краєзнавчих книг чи цікавих подій). Активно впроваджується підготовка та випуск електронних та вебліографічних видань.
Мають місце вебліографічні списки :"Наш край - Уманщина (XIX-XX ст.) - віртуальна школа професійного становлення молодого педагога", "Інноваційні новітні технології в сучасній школі в інтернеті", "В'язання. Сайти в інтернеті".  
Знайомтесь : наші видання !   Вебліографічні списки :
“Наш край -Уманщина ( XIX-XX ст.) – віртуальна
школа становлення молодого педагога”

udpu.org.ua                                              
uk.wikipedia.org
history.udpu.org.ua
library.ippro.com.ua
osvita.uman.ck.ua
www.umantv.org.ua
kraeznavstvo.at.ua
ridna.ua
umankozak.org
irbis-nbuv.gov.ua
www.memory.gov.ua
www.twirpx.com
umanmuseum.blogspot.com
www.istpravda.com.ua
museum.velizariy.kiev.ua
ua.convdocs.org
bibliofond.ru
www.litopys.com.ua
www.sgvavia.ru
www.parafia.org.ua
kozakbiblio.web-box.ru
biblioteka.cdu.edu.ua
www.myslenedrevo.com.ua
bibliofond.ru
uadocs.exdat.com

В'язання. Сайти в інтернеті

www.valentina.ru
otvet.mail.ru/question
www.israel-forum.org
www.vyazannya.org
forum.knitting-info.ru
www.myjulia.ru
www.liveinternet.ru
kruchok.my1.ru
www.club-rukodelie.com
megasite.in.ua
https://sites.google.com
www.knit-knit.info
vjazhi.ru
spicami.ru
biznes-ideji.org.ua
vyazanie-detyam.livejournal.com
uniqhand.ru
ru-knitting.livejournal.com
pro-handmade.ru
posydenky.lvivport.com
rukodelka.ru
www.stranamam.ru
www.bugaga.ru
master.zenz.ru
www.cooksa.ru
orasulmd.org
Сподіваємось на зустріч з Вами !

середа, 4 червня 2014 р.

Уманська міська бібліотека-філія № 5 у співпраці та партнерстві

     Бібліотека-філія № 5 є тим закладом, якому притаманно консолідувати громадськість щодо вирішення соціально значущих проблем. Соціальне партнерство історично ґрунтується на традиційній взаємодії бібліотеки з іншими установами й закладами для проведення спільних заходів. Громадянське партнерство (взаємодія з органами місцевої влади), з освітніми, закладами культури, ЗМІ, громадськими організаціями (творчими спілками, товариствами), економічне партнерство (взаємовигідне співробітництво з підприємствами, бізнес-структурами, приватними підприємцями), з релігійними громадами і конфесіями, професійне партнерство ( взаємодія бібліотек).
Реальними партнерами бібліотеки-філії № 5 є відділи та служби виконкому: юстиції, у справах неповнолітніх, сім’ї та молоді, соціального захисту населення, зайнятості, охорони здоров’я.

Тематичний захід інформаційного, освітнього та виховного характеру
"Права людини в українському суспільстві" з участю органів місцевої влади , органів самоврядування, політичних партій.

В рамках тижня права та до Дня юриста проведено ДЕНЬ ПРАВОВОГО ІНФОРМУВАННЯ.
Маємо надію, що ознайомлення користувачів з правовою літературою, яка представлена на виставках, сприятиме тому, щоб утвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи, в рівноправність чоловіків і жінок та в рівність прав великих і малих націй.
Правоосвітній захід інформаційного, освітнього, дискусійного характеру “Я маю право жити на Землі” з участю органів юстиції, охорони здоров’я, служб у справах дітей, у справах неповнолітніх, виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадських організацій.
Брали участь у заходах правової тематики спеціалісти Уманського міськрайонного управління юстиції ( начальник – С.Д. Янушка), охорони здоров’я (начальник - І.М. Метелиця), органів виконавчої влади, місцевого самоврядування (директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – С. М. Мельник, начальник служби у справах дітей Уманської міської ради О. С. Декарчук), правоохоронних органів ( начальник відділення кримінальної міліції - С.В. Золотніцький), громадських організацій ( голова міської ветеранської організації – А.Є. Ходан), адміністрацій навчальних закладів мікрорайону залізничного вокзалу ( зам. директора з навчально- виховної роботи ЗОШ № 14 А.М. Сьомак, ЗОШ №3 - О.В. Гнатишина, професійного ліцею – Н.П. Босовська).

Інформаційно-виховний захід з участю головного лікаря Уманської міської дитячої лікарні І.,М. Метелицею, координатора "Клініка дружня до молоді" психолога Н.В.Гречко, завідувача наркологічного відділення Уманської міської лікарні О.М.Лещенко, заступника начальника по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Л.В.Поліщук, старшого оперуповноваженого відділення кримінальної міліції О.В.Галіч, працівників Уманського міського відділу міліції, учнів та викладачів навчальних закладів: ЗОШ № 3, № 14, професійного ліцею.

Правоосвітній захід : Закон України “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” та інші урядові документи – з участю спеціалістів міськрайонного управління юстиції, відділів з питань внутрішньої політики та архівних відділів міської ради, адміністрацій навчальних закладів мікрорайону залізничного вокзалу.
Систематична інформаційна допомога цим структурам спонукає залученню їхніх представників до проведення різноманітних просвітницьких заходів, спрямованих на правове виховання населення, профілактику правопорушень, популяризацію здорового способу життя, профорієнтацію молоді та інше. Приділяємо увагу економічному співробітництву з органами влади. Залучення до співпраці громадських організацій("Народна пам’ять Уманщини", Уманське козацтво) особливо важливе для позиціонування бібліотеки № 5 як центру місцевої громади.
Круглий стіл "Умань в козацьку добу", організатори якого: Уманський ДПУ ім. Павла Тичини, кафедра історії України, науково-дослідна лабораторія  "Історичне краєзнавство Уманщини", державний історико – архітектурний заповідник " Стара Умань", громадська організація  "Уманське козацтво", бібліотека – філіал №5 Уманської МЦСБ.За участю учнів ЗОШ №3,№14, професійного ліцею.
У роботі бібліотеки з патріотичного виховання населення надійними партнерами є ветеранська міська організація, воїнів-афганців, військових частин А 3024 та А 2614.  
         Зустріч спадкоємності трьох поколінь “Літературна муза в шинелі фронтовій” -партнери - (міська ветеранська організація, громадська організація “Народна пам’ять Уманщини”, військові частини А2614,А3024, воїни-афганці, ЗОШ №3,№14,професійний ліцей, районний центр культури і дозвілля, фотовідеосалон “Контраст”, редакція газети “Уманська зоря”

Краєзнавча конференціяЧеркащина в контексті історії України(Уманський ДПУ, кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії та правознавства, науково-дослідна лабораторія Історичне краєзнавство Уманщини, державний історико-архітектурний заповідник Стара Умань, краєзнавчий музей, міська ветеранська організація, громадська організація Народна память Уманщини, ЗОШ № 3,14, професійний ліцей, редакція газети Уманська зоря, телекомпанія Умань, фотосалон "Контраст"
Історико-краєзнавча конференція "Нехай рідна Умань у щасті буя - у тім нагорода і втіха моя! -
партнери - Уманський ДПУ імені Тичини, кафедра історії історії України, кафедра всесвітньої історії та правознавства, науково-дослідна лабораторія "Історичне краєзнавство Уманщини", Уманський державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань",  краєзнавчий музей, навчальні заклади міста.
      Краєзнавча конференція "Умань гайдамацька" - партнери - Уманський ДПУ імені Павла Тичини, кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії та правознавства, науково-дослідна лабораторія" Історичне краєзнавство Уманщини", історико-архітектурний заповідник "Стара Умань", краєзнавчий музей, навчальні заклади міста
     Співпраця з екологічними службами і організаціями дає можливість бібліотеці залучати до бібліотечних заходів фахівців-екологів. Соціальне партнерство бібліотеки № 5 з Центром здоровя, медичними закладами допомагає у популяризації здорового способу життя, профілактиці шкідливих звичок, захворювань на СНІД. Традиційними партнерами бібліотеки залишаються освітні заклади (УДПУ, науково-дослідна лабораторія “Історичне краєзнавство Уманщини” ,УНУС, гуманітарно-педагогічний коледж,агроколедж, професійний ліцей, ЗОШ №3,14,11,школа-колегіум № 7, яким так необхідна інформаційна підтримка навчального процесу, інформування викладацького складу, обслуговування учнів, студентів.
Тематичний захід інформаційного, освітнього і виховного характеру "Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення миру" організатори якого: кафедра фізичного виховання Уманського Національного університету садівництва і міська бібліотека – філіал №5 для дорослих Уманської МЦСБ.
     В ньому брали участь: старший викладач, завідувач кафедри фізичного виховання УНУС, майстер спорту з важкої атлетики – Василь Іванович Пучко, кандидат педагогічних наук, доцент, тренер вищої категорії, тренер Національної збірної команди з настільного тенісу 2004 – 2005р.р. – Іван Федорович Чорнобаб, майстер спорту з легкої атлетики, неодноразовий чемпіон і рекордсмен Європи серед юніорів, чемпіон світу серед юнаків – Андрій Мартинюк, майстер спорту міжнародного класу з настільного тенісу, багаторазовий чемпіон України, чемпіон світу серед спортсменів до 21 року, учасник Всесвітніх Універсіад 2007- 2011р. – Ярослав Жмуденко, майстер спорту з настільного тенісу, чемпіонка і призерка чемпіонатів України, учасниця юнацького чемпіонату Європи – Яна Жмуденко, майстер спорту з важкої атлетики – Володимир Петришин, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, призерка чемпіонатів України, учасниця юнацького чемпіонату світу – Людмила Жовтобрюх.
Тісна співпраця бібліотеки № 5 з творчими об'єднаннями поетів (П. Поліщук, М. Павленко, О.Павленко, Л. Шабаліна, Є.Сухина, О.Мороз, О.та В.Тодчуків, Л.Бойчук, С.Кримовська, М.Коструба, В.Діхтяр,) -( самодіяльних композиторів -Євгенії Сухини, Олени Мащенко) поетів початківців - (районний дискусійний клуб САПФІР), художників Уманського краю ( І.Сердюк, Г.Вахламова , О.Поліщук, Н.Тульчинська) - Арт-Умань, культосвітнім закладом  Уманського району- РЦКІД. Підтримуємо взаємовідносини із ЗМІ, яка є необхідною умовою створення нового образу бібліотеки і привабливості її послуг. Найефективніша – співпраця з радіо, телебаченням. Систематична і активна є співпраця з редакцією газети Уманська зоря”, телекомпанією “Умань.