вівторок, 3 вересня 2013 р.

Матеріали покажчика

Бібліографічний віртуальний покажчикнових краєзнавчих надходжень
Уманської міської бібліотеки-філії №5.
 Рідний край - це мала Батьківщина. Вивчення його історії та культури,народної творчості та мистецтва, знання традицій, формування свідомості нащадків неможливе без вивчення і пізнання малої Батьківщини.
 Матеріал згруповано за тематичними розділами :
Історичне краєзнавство Уманщини.
Про видатних і непересічних воєначальників ХХ століття -
уродженців Уманщини.
Національний дендропарк "Софіївка" - видатне творіння кінця ХУІІІ - початку ХІХ століття.
Художні твори місцевих письменників, членів Національної Спілки письменників України.
 Випуск покажчика знайомить користувачів з новими надходженнями краєзнавчої літератури.
 Бібліографічні описи супроводжуються анотаціями.
 Видання носить вичерпний характер.
 Матеріали покажчика можуть бути використані користувачами,яких цікавлять твори місцевих авторів та література про свій регіон. Історичне краєзнавство Уманщини
Кузнець Т. В. Населення Уманщини ХІХ – початку ХХ століття: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “ Київський університет “, 2005. – 
195 с.
     Книга містить аналіз статистичних даних про населення Уманського повіту Київської губернії  впродовж ХІХ – перших десятиліть ХХ століття. З’ясовується чисельність, національний та соціальний склад, освітній рівень, розподіл за головними групами занять мешканців з нашого регіону Правобережжя. Головну увагу приділено аналізу матеріалів демографічних переписів 1897 року та трьох переписів початку ХХ століття : 1917, 1920 і 1923 років. Осібно виділений матеріал про мешканців повітового м.Умані.
     Для істориків, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто захоплюється українською історією та краєзнавством.

Регіональні проблеми української  історії : Збірник наукових праць : Вип. 2 / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; Відповідальний за випуск Т. В. Кузнець, А. О. Карасевич. – Умань : ПП Жовтий, 2009. – 210 с.
     Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем регіональної історії. Під окремою рубрикою в даному випуску поміщені матеріали історичних читань “Українська революція : соборництво, регіоналізм “, що були присвячені визвольним змаганням українського народу 1917 – 1920 років і проводилися в Уманському педуніверситеті. Другий розділ збірника містить статті  з проблем історії України ХУІІ – ХХІ ст., з проблем археології, історії та культури Уманщини.

Регіональні проблеми української історії :
Збірник наукових праць . – Випуск 3. – Умань, 2010. – 214 с.
      Концепція  збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем регіональної історії. Під окремою рубрикою в даному випуску поміщені матеріали історичних читань “ Українська революція : соборництво, регіоналізм “, що були присвячені періоду визвольних змагань українського народу 1917-1920 років і проводилися в Уманському педуніверситеті. Другий і третій розділи збірника містять статті з проблем історії України ХУІІ – ХХІ ст., з проблем археології, історії та культури Уманщини.
     Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей. Тексти подаються в авторській редакції.
     Відповідальні за випуск : Т.В. Кузнець, А.О. Карасевич.

Регіональні проблеми української  історії : Збірник наукових праць: Вип. 5 / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; вчена рада УДПУ ім.. П. Тичини. – Умань : ВІЗАВІ, 2012. – 210 с.
     Концепція  збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем регіональної історії. Другий розділ збірника містить статті з історії  Уманщини ХУІІ – ХХІ століть, з проблем археології , історії та культури краю.


Сокирська В.В. Історик Григорій Юхимович Храбан : життєвий шлях та наукова спадщина : Монографія / Влада Володимирівна Сокирська. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 226 с.: - Бібліогр.: с. 173-223.
     Григорія Юхимовича Храбана по праву можна вважати символом цілого покоління української інтелігенції, яка у роки панування тоталітаризму щиро і беззастережно присвятила себе науці, свято вірила в ідеали комунізму і боролася за світле майбутнє. Його творчий шлях, життя і діяльність були спрямовані на віддане та свідоме служіння своєму народові. Знаний за кордоном, не визнаний  вітчизняною історичною наукою, Г. Ю. Храбан став одним із помітних і оригінальних представників української інтелігенції другої половини ХХ століття., який зробив реальний внесок у поступ української національної справи.
     Монографія є конкретним науково-кваліфікаційним історичним дослідженням, виконаним на теоретико-методологічних підвалинах сучасної української біографістики .Її актуальність полягає в об’єктивному з’ясуванні інтелектуальної спадщини учених, так званого “другого плану”, чия повсякденна і результативна діяльність, особливо в умовах монопартійної  політичної системи, залишалась маловідомою або ж офіційно засудженою органами цензури.

Усна історія Уманщини : колективізація . – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 224 с.
     Пропонована книга є спробою методом фіксації усної історії відтворити цікавий і драматичний період історії нашого краю – період колективізації. Адже саме усна історія є вагомим чинником  історичного буття, значним елементом відносин – побутових, економічних, суспільних, - визначальним механізмом передачі історичної пам’яті , елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної групи. Зібрані свідчення нині живих учасників і свідків тих подій доповнені архівними матеріалами, що створює суцільну подієву канву життя  українського народу за умов колективізації.
Чорномаз Богдан. Гайдамацькі повстання ХУІІІ ст. і правда  історії .Навчальний посібник. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. – 140 с.
     У пропонованій праці вперше зосереджено увагу на існуючих розбіжностях у трактуваннях гайдамацьких повстань дослідниками подій з історії  України ХУІІІ століття. Окреслено ряд причинно-наслідкових чинників, які впливають на висвітлення мети повсталого у ХУІІІ столітті українського народу проти поневолювачів. Автор загострює увагу читача на існуванні ряду ознак цілеспрямованого державотворення провідною верствою гайдамацького руху на контрольованих гайдамаками у 1768 році територіях та узагальнює логіку розвитку тодішніх історичних подій. Дана праця є спробою розгляду періоду гайдамацьких повстань під новим, раніше навмисно замовчуваним кутом зору і має новаторське, пізнавальне і освітньо-виховне значення, як для науковців – істориків та студентства, так і для широких верств громадян України.
Про видатних і непересічних воєначальників ХХ століття – уродженців Уманщини.


Филь О.М. Іван Черняховський : Історичний нарис. – К. : Варта, 2006. – 216 с.
     Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного полководця Івана Даниловича Черняховського.
       Виключні ситуації “провокують” появу особистостей, здатних очолити і успішно здійснювати керівництво значними людськими масами та військовою технікою. Друга світова війна та Велика Вітчизняна , зокрема, стали саме тим середовищем, в якому зросла і згуртувалася ціла плеяда визначних полководців сучасності. Серед видатних і непересічних воєначальників ХХ сторіччя, які своїми новаторськими методами ведення війни збагатили військове мистецтво, особливе місце належить  українцю уродженцю Черкащини Двічі Герою Радянського Союзу командувачу фронту генералу-армії  Івану Даниловичу Черняховському.
     Книга розрахована на викладачів і студентів вузів, науковців, працівників та слухачів військових учбових закладів, на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Трохименко Л.М. Легендарний генерал : Документальна розвідка. –К. : КНЕУ, 2004. – 772 с.
    Книга про видатного українського воєначальника і дипломата, полководця часів Великої Вітчизняної війни генерал – лейтенанта Кузьму Миколайовича  ДЕРЕВ’ЯНКА.
     Виходець із простої трудової сім’ї, він чесно пройшов нелегкий шлях від курсанта військової школи до начальника штабу армії і дипломата високого державного рівня.
     Його бойовий шлях проліг через важкі життєві випробування і битви Другої світової війни – від фінської кампанії, оборонних боїв початку Великої Вітчизняної війни і до переможних боїв на Західному і Східному фронтах. Сучасні історики гідно оцінюють вклад Кузьми Миколайовича Дерев’янка в справу підняття авторитету України в світі й утвердження її суверенітету.
     Книга розрахована на широке коло читачів – від шкільної молоді до вчених – істориків і всіх, хто цікавиться історією.

     Косенівський меридіан : альманах  / рец. В. Ф. Шевченко, О. В. Тодчук. – К. : Дзвін, 2010. – 232 с.
     До альманаху ввійшли розповіді про село Косенівку – звичайне українське село з його самобутньою історією, яке є батьківщиною відомого воєначальника  і дипломата часів Другої світової війни генерала К. М. ДЕРЕВ’ЯНКА, про самого генерала і його родину ( уривки з книги Л. М. Трохименко “Легендарний генерал”  з доповненнями та незначними скороченнями ), про долю і творчість його земляка – поета Теофана Фіялка, а також перші спроби юних членів Товариства “Дзвін” у царині поезії та прози.
     Книга розрахована на широке коло читачів – земляків, краєзнавців, дорослих  і юних людей, які цікавляться літературою та історією нашого народу.

Національний дендропарк “Софіївка” – видатне творіння кінця ХУІІІ – початку ХІХ століття.

Косенко І.С.Національний дендрологічний парк “Софіївка” : Монографія. – К. : Академперіодика, 2007. – 198 с.
     У книзі йдеться про історію заснування, будівництва, розвитку та збереження дендропарку “Софіївка” за більше ніж 210 – річний період.
     Ознайомитись з перлиною України автор пропонує екскурсійним маршрутом, де за задумом архітектора Людовика Метцеля, парк є наочною ілюстрацією до окремих частин поем Гомера “ілліада” та “Одіссея”, де кожна композиція чи мала архітектурна форма містить певний задум, виражає ідею міфу чи якоїсь події. Подано опис рослинності, садово- паркових композицій і ландшафтів, архітектурних і гідротехнічних споруд.

Косенко И., . Шиф Е.
Мифы и сказания о   парке “Софиевка’’.Книга первая.-Умань: "Ремарк",2006.-144с.
   Це науково-популярне видання в двох томах може стати  справжньою  настільною книгою для любителів античності, послужити навчальною хрестоматією для студентів філологічних факультетів вузів, посібником для дендрологів, спеціалістів  садово-паркового  мистецтва і просто  путівником для відвідувачів ‘’Софіївки’’, які люблять прогулятися по парку самостійно, поспілкуватися віч-на-віч з образами , героями і міфологічними богами ,дух яких літає в ‘’Софіївці’’.

Косенко И.С. Национальный дендрологический парк “СОФИЕВКА”: Монография.- К.: Академпериодика, 2010. – 200 с.: ил. : фотогр.
     Вы познакомитесь далеко не со всеми чарующими уголками, - их так много … Увертесь в этом и приобщайтесь к миру прекрасного. Дабы получить наслаждение от великолепных архитектурных ансамблей и скульптурных изваяний, от освежающей прохлады исцеляющих ручейков приглашает ВАС “Жемчужина Украины”СОФИЕВКА” – вечный памятник любви. Художні твори місцевих письменників, членів Національної Спілки письменників України.
Павленко О. Кого Бог любить. Оповідання, новели та повісті. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2013. - 620 с.


Кого Бог любить– нова книжка Ольги Павленко. Вона своєрідне продовження “Мальв на причілку”, адже, крім нових персонажів, читача нетерпляче виглядають і знайомі вже сварлива тітка Настя, єхидний Івань, практична Зоя, дільничний Микола з дружиною… А ще кожен знайде у ній відгомін власних переживань-міркувань, промовисті діалоги й колоритну “гуманську” говірку. Заодно, може, й відповідь на питання : кого ж таки Бог любить?

Автор літературно-художнього видання висловлює щиру вдячність Марії Королик за фінансову підтримку видання цієї книжки.

Технічний редактор Юлія Чабаненко. Верстка Наталія Барабаш. Малюнки Лесі Павленко.


Павленко М.С. Санта Лучія в кирзових чоботях: Повість.-Умань: АЛМІ, 2010. – 132 с..
     Санта Лучія в кирзових чоботях - художня повість, написана на основі реальних подій, зокрема – життя італійки Леа Сорезіни, яку в 1950-х роках доля занесла в Україну, в село Осітну Христинівського району. А також – доль численних  українських заробітчанок, які заполонили нині терена Італії.
     2007 року рукопис твору отримав другу премію міжнародного конкурсу імені Богдана – Нестора Лепкого ( Львів – Париж- Цвікау).
     Перша частина повісті публікувалась в журналі “Київ”  (1’ 2007 ), окремі частини – в альманахові  Черкаської НСПУ “Холодний Яр” і американській газеті “Час і події”, що видається в Чикаго.
     В повному обсязі публікується вперше.

Павленко О. П. Мальви на причілку: Поезія, проза, сатира. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2007. – 580 с.
     До збірки увійшли : лірика, поезії для дітей, проза, гумор – твори нові і ті, з якими читач уже знайомий: “Абетка- ярмарок”, де що з “Сумних монологів” , усмішки, тощо. Казкогості з високості – своєрідний сценарій, що може бути використаний педагогами для організації новорічного ( і не тільки ) свята. Розділ Жайворонок на завтра – це серіал у новелах, де кожен зуміє упізнати самого себе чи своїх знайомих. Чимало цих творів публікувалось у місцевій та центральній періодиці.


Немає коментарів:

Дописати коментар