четвер, 28 березня 2013 р. Література уманської письменниці Марини Павленко
 ( до 40 - річчя від дня народження)


Від щирого серця  колектив Уманської міської бібліотеки-філії №5 вітає 
 М а р и н у    С т е п а н і в н у  
 П а в л е н к о з днем народження !
Любові, натхнення, радості, щастя, здоровя, творчих успіхів дорогій письменниці.
Бажає  в д я ч н и х  ч и т а ч і в, відкривати нове в океані національної  традиції  і плідно творити в ім’я свого народу.
     Марина Степанівна частий гість на літературних зустрічах у бібліотеці-філії № 5 міста Умані. Завдяки її щедрим подарункам ми маємо у книжковому фонді літературу нашої землячки, Члена Національної Спілки письменників України. І зараз пропонуємо її твори.
П и с ь м е н н и к и  У м а н щ и н и (Довідник-антологія): Статті, бібліографічні матеріали, вірші, проза, літературознавчі есеї.- Умань:  Алмі, 2011 – 296 с. 
Упорядник і редактор – кандидат педагогічних наук, доцент, Член Національної Спілки  письменників України М а р и н а
 С т е п а н і в н а  П а в л е н к о.
До книги увійшли біографії та фрагменти літературних доробків письменників, життя і творчість яких пов’язані з історичною Уманщиною. Зібрані вони викладачами кафедри української літератури й українознавства Уманського державного педагогічного університету Імені Павла Тичини ( завкафедрою- професор Наталя Петрівна Сивачук, вона ж – головний ініціатор видання).
     Адресовано широкому колу читачів, зокрема бібліотекарям, науковцям і державним службовцям.
                                                                                                                              83.3 ( 4Укр-4Чек)
                                                                                                                                  П-35

Павленко М.С.  Т и ч и н и н с ь к а  ф о р м у л а 
 у к р а ї н с ь к о г о   п а т р і о т и з м у: М о н о г р а ф і я. – Умань, 2002.- 180 с.
 Незважаючи на те, що Павлові Тичині присвячено безліч праць, його творчість і досі викликає до себе непідробний та неоднозначний інтерес. Кожне покоління тичинознавців прагне підібрати до неї свого ключа, прочитати її по-своєму. Андрій Ніковський, Леонід Новиченко, Василь Стус – це не тільки троє імен з-поміж багатьох, які в тичинознавстві стали, проте, найвиразнішими речниками своїх таких несхожих між собою поколінь.
Марина Степанівна належить до генерації, народженої вже після фізичної кончини автора вічних “Сонячних кларнетів”. Для дослідження вона обрала переважно патріотичний аспект його творчої біографії, але для України, яка так непросто утверджує свою незалежність, він є наразі одним із найпріоритетніших.
 Книжку адресовано кожному, для кого таке зрозуміння становить внутрішню потребу та необхідність.
                                                                                                                  83.3(4Укр)6
                                                                                                                  П-12 

Павленко М.С. Душа осики:Поезія /Передмова Ігоря Забудського.- Черкаси, 2006.- 144 с.
М а л ю н к и  М а р и н и  П а в л е н к о.
До третьої за рахунком ( після ''Бузкових зошитів” та “Чар-папороті”)поетичної книжки Марини Павленко увійшли нові твори і ті, які досі публікувались лише в окремих періодичних виданнях, літературних часописах, антологіях. Це і верлібри, і римовані вірші, й ронделі, й  “колискові”, й “примовлянки”, і – поеми, в тім числі й “Вода з десяти криниць”, яка отримала другу нагороду в конкурсі на кращу поему, присвячену річниці незалежності України ( США, 2000).
                                                                                        к 84 Укр-5
                                                                                                                      П-12

М а р и н а  П а в л е н к о  п р о Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ірину Жиленко.- К.- : Грані-Т, 2009.- 120 с., іл.. ( СеріяЖиття видатних дітей”)
Відома письменниця Марина Павленко розповість вам про дитинство п’яти українців, які прославили нашу країну у всьому світі. Читайте історію про Павла Тичину, поета-модерніста, державного та громадського діяча, академіка АН УРСР, чия складна доля є дуже характерною для першої половини ХХ століття; Надію Суровцову – письменницю, журналістку, перекладачку, громадського діяча, спадщина якої досі майже не видана; Василя Симоненка –поета,прозаїка, перекладача, журналіста, творчість якого викликає неабиякий інтерес у сучасних літературознавців; Ірину Жиленко – поета, прозаїка, перекладача, особливістю поетичного світобачення було воздавання слави повсякденному життю.
Книга для допитливих мрійників.
                                                                                                            К 83.34Укр6
                                                                                                            П-12


М а р и н а  П а в л е н к о.  Ч а р – п а п о р о т ь: Поезія.- Львів: каменяр, 2002.- 142 с.:іл.
До нової поетичної збірки сучасної поетеси, що проживає в Умані, ввійшли твори, які тяжіють до філософських роздумів над сенсом життя. Коло проблем, у якому обертається поетична душа авторки, - це людина і природа, людина і суспільство.
                                                                                                            

К 84Укр6        
                                                                                                           П-12

Павленко Марина .Як дожити до ста: Оповідання.-К.: Гопак, 2004.-122с.

До  книжки Марини Павленко увійшли оповідання й новели, що засвідчують  появу на нашій літературній ниві зрілого майстра, особистість яскраву, оригінальну.
к 84 укр 6-4
                                                                                               П12
  


Павленко Марина. Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?: повість / Марина Павленко.- К.:Грані-Т, 2011.- 72 с., іл. ( СеріяСучасна дитяча проза).
Такі звичайні-незвичайні діти, як Ромчик і Ганнуся Сойченки, є в кожній школі та в кожному класі. Так, їхні підручники й зошити в плямах, а руки чорні від шкаралущі молодих горіхів. Так, по дорозі до школи вони заглянуть під кожен камінчик, оглянуть кожен папірець і пообнімаються з кожним собакою чи котом, а дорогу додому скоротають по дахах гаражів. Так, їхній тато алкоголік, а мама працює одразу на кількох роботах. Щоб сяк-так забезпечити сімю, і геть вибилася із сил. Але вони йдуть до своєї вершини. І ніщо – чуєте, ніщо! – не зупинить їх на цьому шляху.
                                                                                                                к  84 (84(4укр)6-44
                                                                                                                П-12

М а р и н а  П а в л е н к о.   П і в т о р а   б а ж а н н я  ( Казки з Ялосоветиної скрині ).- К.: Смолоскип, 2004.- 88 с.- ( Лауреати Смолоскипа).
недбала,необережна, неймовірна” – казки – збірка дванадцяти цікавих казок для маленького й дорослого читача.
Захоплюючі казки Марини Павленко стануть у пригоді не лише для батьків, але й для вихователів дитячих садків та вчителів молодших класів. 

                                                                                                     
кр. 84 (4укр)                                                                                                                             П-12 

Павленко Марина. Домовичок повертається. - К.:Грані-Т, 2007.176 с.
  До Дарини повернувся друг із її дитинства -  Домовичок. Але виявилося, що вона його не бачить і не чує,адже дівчинка виросла і стала зовсім дорослою. Цікаво,а кумедний чоловічок подорослішавПро це ми можемо дізнатися від Дарининих донечок Олечки і Оксанки, для яких він став веселим нянем. Разом з ним можна подорожувати до закартиння , знайомитися з чарівними істотами та пізнавати нові світи.
       Пригодницька повість  для сімейного читання.
                                                                                                   
к 84 укр 6-4
                                                                                                                                                            П12 

Павленко Марина. Русалонька із 7-В та загублений у часі  - Вінниця : ПП «Видавництво «Теза» ;  «Соняшник» , 2007 . - 249 с.: іл. - (Пригодницька бібліотека).
     Таємниці, таємниці! Мабуть, Софійка їх до себе притягує. Бо ж хіба можна лишатися осторонь, коли вночі у покинутому замку лунає музика , а порожніми залами блукає самотній привид?! Привид, що…загубився у часі.

К 84 УКР 6-4
П 12    
                                                                                                                                                           


середа, 20 березня 2013 р.


Е к о н о м  і к с: принципи, проблеми і політика
 
Е к о н о м і к с – галузь економічної науки, яка розкриває на макро- і макрорівнях закони бізнесу, методи господарювання, економічної політики і т. інш.
Наше завдання – допомогти Вам познайомитися з змістом економікс і навчити застосовувати теорію на практиці. Ваші старання, зусилля, література по даній тематиці – все це допоможе досягти поставленої мети. Ви станете розуміти економічні, соціальні і політичні проблеми. І так ви вирушаєте вивчати е к о н о м і к с.
Ми впевнені, що Ваші зусилля на цьому шляху не пропадуть даром.


Макконнелл К.Р., Брю С.Л.
Е к о н о м  і к с: принципи, проблеми і політика / Пер.16-го англ.вид.- М.: ІНФРА-М, 2007.- ХХХУІ, 940 с.
Підручник висвітлює важливі проблеми  е к о  н о м і к  с : макро- і мікроекономіки, національного прибутку,
зайнятості, кредитно-фінансової і податкової політики, світового господарства і інш.
Для студентів економічних вузів і для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної ринкової економіки.                                             
                                                                                                                      65.01я73
                                                                                                                 Э-40

Е к о н о м і ч н а  т е о р і я: макро- і мікроекономіка/ За редакцією Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина. – Видання третє стереотипне.- К.: Видавничий Дім Альтернативи, 2005.- 607 с.
Ми живемо в дуже цікавий, хоч і важкий час, час фундаментальних  економічних, політичних і соціальних перетворень в Україні і світі. Зруйновано звиклі стереотипи,  глибоко переосмислюються базові, концептуальні постулати теорії суспільного розвитку. Українська економічна наука неймовірними зусиллями намагається вирватися з мертвих обіймів догматизму і схоластики, прямувати в руслі світової економічної думки.
                                                                                                                                                                                                                                                                     65.01я73
                                                                                                                                 Е-45

Мошенський С.З., Олійник О.В.  Е к о н о м і ч н и й  а н а л і з : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів./ За редакцією Ф.Ф. Бутинця.- 2-ге вид., доп. І перероб.- Житомир : ПП Рута, 2007.- 704 с.
Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, методика внутрішньогосподарського, фінансового і стратегічного аналізу. Особлива увага приділяється висвітленню питань аналізу фінансового та майнового стану підприємства і фінансових результатів діяльності з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, бухгалтерів, аудиторів, менеджерів, працівників фінансово-кредитних установ і органів контролю.
                                                                                                                                                                                                                                         65.053я75
                                                                                                                                    М-87
І с т о р і я   е к о н о м і ч н и х  у  ч е н ь : Підручник: У 2-х ч.- Ч.1 / За редакцією В.Д. Базилевича.- 3-тє вид., випр.і доп.- К.: Знання, 2006.- 582 с.
Особливу цінність підручнику надає широкомасштабне концептуальне бачення  найважливі
ших проблем сучасної економічної теорії, мікро- та макроекономіки, зіставлення та ґрунтовний аналіз теоретичних підходів, ідей, які взаємодіють і розвиваються в рамках основних парадигми.
ХХІ століття. У підручнику наводяться списки першоджерел, спеціальної літератури та словник історико-економічних термінів.
     Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та науковців.

                                                                                                                                                    65.02я73

                                                                                                                                                     І-90
І с т о р і я   е к о н о м і ч н и х   у ч е н ь: Підручник: У 2-х ч.- Ч.2 / За редакцією В.Д.Базилевича.- 3-тє видання, випр. І доп.- К.: Знання, 2006.- 575 с.
Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема подається доступно, лаконічно, Інформаційно насичено, із необхідними  ілюстративними  матеріалами. Автори наводять історичні портрети епох, цікаві факти, інтелектуальні біографії видатних вчених-економістів, стислий аналіз структури та основних проблем їхніх фундаментальних економічних творів, широко використовують історичні порівняння, рисунки, таблиці, схеми, графіки тощо.
     Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та науковців.
                                                                                                                                                  65.02я73
                                                                                                                                                  І-90
Голов С.Ф., Костюченко В.М. і інші.  Ф і н а н с о в и й  о б л і к: Підручник.- К.: Лібра, 2005.- 976 с.
Розглядається методика бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з національними положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку. Показано можливості використання даних фінансового обліку для аналізу і прийняття управлінських рішень.
Для студентів і викладачів економічних ВНЗ, менеджерів і бухгалтерів підприємств, аудиторів, усіх , хто бажає опанувати “мову бізнесу.
                                                                                                                                                     65.052.2
                                                                                                                                                        Г-61

М і к р о е к о н о м і к а   і   м а к р о е к о н о м і к а: Підручник для студентів економічних спеціальност ей закладів освіти:  У двох частинах.- К.: Видавництво Соломії Павличко О с н о в и”, 2003.- 517 с.
 Один з перших в Україні  оригінальних  підручників із  сучасної  економічної теорії, що поєднує найпоширеніші світові традиції вивчення економічних дисциплін з особливостями української економіки  і характеризується систематичним викладом двох складових частин теорії – мікроекономіки та макроекономіки.
     Теоретичний матеріал супроводжується ілюстративними прикладами, питаннями для обговорення та завданнями для самостійної роботи.
     Підручник у цілому відповідає чинни м нормативним програмам з мікроекономіки та  макроекономіки для підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва.
                                                                                                                                                                          65.012я73                                                                                                                                                                         М-59

Одягайло Б.М.
М і ж н а р о д н а   е к о н о м і к а:  Навчальний посібник. – 2-е вид., випр. І доп. – К.:  Знання, 2006.- 407с.
За змістом посібник відповідає нормативному курсу з міжнародної економіки, передбаченому “Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму “Економіка і підприємництво”. Посібник складається з 12 розділів, у яких на системній основі розкриваються найважливіші питання функціонування міжнародної економіки. Методично матеріал посібника подається із урахуванням вимог до новітніх технологій навчання, що впроваджуються у країнах – учасницях Болонського процесу.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, підприємцям, усім, кого цікавить міжнародна економіка.
                                                                                                                                              ББК 15я73
                                                                                                                                                  О-60

Михасюк І., Мельник А.,  Крупка М., Залога З.
Д е р ж а в н е  р е г у л ю в а н н я  е к о н о м і к и / За ред.. доктора економічних наук.- Львівський національний університет імені  Івана  Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене.- К.: Атіка, Ельга-Н, 2000.- 592 с.
Підручник з державного регулювання економіки підготовлено відповідно до програми Міністерства освіти України. У ньому розкрито зміст, форми та механізм державного регулювання економіки, організацію і методологію прогнозування, макроекономічного планування, особливості державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки.
     Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.
                                                                                                                             ББК 65.9 (4Укр) я73
                                                                                                                                                     М-69

С в і т о в а  е к о н о м і к а : Підручник/ А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І.Шнирков та інш. – 2-е вид., стереотип.- К.:Лебідь, 2001.- 582 с.
У підручнику світова економіка розглядається як цілісна програма та матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється аналізові процесів інтернаціоналізації,  транс націоналізації та глобалізації економічного життя. Висвітлюється взаємодія сукупності міжнародних ринків: товарів і послуг, капіталів, технологій, робочої сили.
Для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.
                                                                                                                                           ББК 65.5я73
                                                                                                                                                        С-24