пʼятниця, 10 серпня 2018 р.

Інформаційний лист-запрошення

             
          Культурна спадщина– це наше спільне багатство, спадок, який перейшов до нас від попередніх поколінь і який ми залишимо тим, хто прийде після нас. Це унікальний фонд знань, спогадів та краси. І це чудовий прояв нашої ідентичності. Культурна спадщина також робить дуже важливий внесок у наше суспільство та наші громади. Вона зближує нас. Інакше кажучи, культурна спадщина – це ресурс не лише для сьогодення, але й для майбутнього.
Запрошуємо на зоряний час  наших земляків:
Наші таланти – гордість громади і держави: збережемо їх разом".
Виставка – експозиція “Нам є чим пишатись і що охороняти”
познайомить відвідувачів з історією, культурою нашого краю, матеріальною спадщиною минулого, допоможе глибше зрозуміти духовний, естетичний світ, тих, хто жив і творив до нас, конкретно уявити спосіб життя, систему цінностей попередніх епох.


      Збереження та використання культурної спадщини – це прерогатива цивілізованого суспільства. Культурні цінності тісно пов’язані з традиційною культурою та культурою етносу. Знання про пам’ятки історії та культури є джерелом відродження національного буття, вони духовно збагачують й розширюють історичний і духовний кругозір. Становлення України як незалежної держави накладає на неї відповідальність за долю самобутніх історичних реліквій різних часів і народів, що знаходяться на її території і є невід'ємною частиною світової культурної скарбниці.Уманська міська бібліотека-філія № 5  презентує книжкову виставку “Умань – місто-cад у серці України” на якій представлені матеріали, що будуть цікавими для всіх, хто завжди прагне збагатити свої знання, дізнатися більше не тільки про культурну спадщину України, але  й про культурні традиції інших країн. Про долі великих творів мистецтва та  їхніх авторів, про найвідоміші відкриття в галузі мистецтвознавства, про допитливу думку і звершення, що дозволили підняти завісу над таємницями, які хвилювали і хвилюють  уяву поколінь дослідників та шанувальників мистецтва – читайте у книгах, що представлені на виставці.
Виставка діятиме упродовж року.

вівторок, 31 липня 2018 р.

Сторінки з історії та краєзнавства про Умань : нове краєзнавче видання!


         
  Миколайчук М.Н.
 Сторінки з історії та краєзнавства про Умань ( впорядковані записки про історичні події і факти, їх особисте розуміння) /Михайло Никифорович Миколайчук. – Умань: ВПЦ “ВІЗАВІ”. 2018. – 392 с.
      
        Від імені старшого покоління, дітей війни 1941-1945р.р., автор здійснив спробу викласти події і факти, висвітлені на сторінках краєзнавство про місто Умань та Уманщину, пов’язуючи їх з історією становлення українства як великої нації слов’янських народів та створення і захист українцями у ХХ столітті своєї першої соборної державності. Цю роботу автор розглядає як звернення до онуків і правнуків своїх ровесників, прагне донести до них відомості, як росли, жили, вчилися і працювали їхні діди і прадіди, про характерні особливості їхнього світосприймання та оцінки соціально значимих явищ тогочасного життя людей. Викладаючи зміст, автор постійно вказує своє особисте розуміння аналізованих явищ суспільного буття та свою життєву позицію, пропонує читачам критично оцінити позицію автора, самостійно осмислити відомі і ново повідомлені їм відомості. З позицій глибоко усвідомлених принципів людяності, поваги до особистості і її права мати свою особисту думку та переконання, автор звертається до кожного у будь-яких життєвих ситуаціях діяти згідно цих принципів, жити чесно і чинити добре.

Увага! Увага! Наукове видання ! Нова краєзнавча книга про Коліївщину 1768-1769рр: вектори історіософського осмислення (до 250-річчя Великого Повстання)

  

       
      Це потрібно сьогоднішнім поколінням, цього вимагає від нині живущих і тих хто захищає кордони України національна пам'ять вдячного українського народу.

Гайдамацький рух на Уманщині. Коліївщина 1768 року: хрестоматія / укладачі: Карасевич А.О., Кузнець Т.В. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 191 с.
       Хрестоматія є своєрідним “літописом” Коліївщини. До неї увійшли документи, свідчення очевидців, мемуари, історичні дослідження гайдамацького руху та повстання 1768 року. Вони дають уяву про характер та розмах повстання, про його учасників та ватажків, про Уманщину другої половини ХУІІІ століття взагалі.
      Як навчальний посібник хрестоматія може бути використана для поглибленого вивчення історії рідного краю студентами, вчителями історії, викладачами.

        Останнім часом розробка і роз’яснення проблем, що стосуються гайдамацького руху  і подій під назвою «Коліївщина» у 1768-1769 рр. на Правобережжі потребують конструктивних уточнень.  Виникає необхідність розглянути окремі аспекти проблеми, вирішення яких є принципово важливим у наш час, а саме – визначення місця і ролі Коліївщини у визвольній боротьбі українського народу у ХУІІІ ст. Вагомим у цьому плані є такі завдання – на основі опрацьованих архівних джерел висвітлити нові історичні реалії і бачення в українській історіографії тих полум’яних подій і героїки українського народу у боротьбі за державність, як територіальну, так і релігійну.
       З іншого боку, після вшанування 200-річчя Коліївщини і видання ювілейного збірника учасників урочистостей у 1970 р., чогось подібного у названій тематиці історичного знання Україна не знала. За пятдесят років вийшло чимало художніх творів, статей, аналітичних матеріалів у різноманітних виданнях. Але конференцій і інший наукових форумів всеукраїнського масштабу не було. Хоча питання Гайдамаччини і Коліївщини  неодноразово включалися у коло обговорюваних проблем.
      У 1989 р. світ побачила книга Григорія Храбана «Спалах гніву народного». У 1993 р. в Уманському державному педагогічному інституті (нині університеті) до 225-річниці Коліївщини були проведені Всеукраїнські читання і видано збірник «Коліївщина: повертаючись до надрукованого». З’явилися книги і статті про Максима Залізняка та Івана Гонту, їх соратників і послідовників. У цьому плані слід  назвати  – Валерія Смолія, Тараса Чухліба, Юрія Мицика, Євгена Луняка, Олександра Гуржія, Євгена Букета та ряду інших.  На історичному факультеті УДПУ імені Павла Тичини була створена творча група (Анатолій Карасевич, Владилена Сокирська, Вікторія Карпенко) для упорядкування архівної спадщини Г.Ю.Храбана з гайдамацького руху ХУІІІ ст., яка з різних причин не дійшла до читача у радянські часи. У 2011-2012 рр. видано дві книги – «Гайдамаччина» і «Коліївщина». З’явилася нагальна потреба уже у суверенній Україні знову повернутися до тих буремних років 250-річної давнини і з позиції національного бачення ідеологічно заангажованих подій минувшини  уже у новій українській історіографії дати подіям Гайдамаччини і Коліївщини об’єктивну і науково вивірену оцінку.

вівторок, 19 червня 2018 р.

До Дня Незалежності України : конкурс буктрейлерів “Україна у творчості українських письменників”

                                                                              
                                                                                
                                                                                 

середа, 13 червня 2018 р.

Два поети: погляд крізь призму часу і совісті : нова краєзнавча книга !

               


Збірка присвячується 100-річчю газети Уманська зоря”, на сторінках якої розпочинався творчий шлях обох поетів. Вони довгі роки відвідували літоб’єднання при цій газеті, публікували в ній свої вірші.
Дослідила творчість поетів, підготувала до друку і редагувала збірку Валентина Козицька, заслужений журналіст України.
Упорядник і редактор збірки щиро вдячна за підтримку у виданні книги: члену Спілки письменників України Марині Павленко, поету, провідному бібліотекарю наукової бібліотеки УНУС Наталії Михайловій, члену Національної спілки журналістів України Валентині Устиновій, колективу видавництва “Візаві” і зокрема Ларисі Абрамець та Юлії Маняк, за матеріальну допомогу – члену Національної спілки архітекторів України Сергієві Степанову.

Земля просто Неба: поезії /В.Задорожний, В.Піонтровський;
Упоряд. і гол. ред. В.А.Козицька. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “ВІЗАВІ”, 2018. – 224 с.

        Пропонована збірка – перше найповніше видання творів відомих в минулому столітті талановитих поетів Уманщини Володимира Задорожного і Всеволода Піотровського. Незаслужено забуті, вони так і не змогли опублікувати власні збірки, хоч у 1976 році, наприклад, видання Радянський письменник отримало від 
В. Задорожного вірші до збірки під назвою Земля просто Неба, Добро не дали… Саме ці тексти вдалось віднайти, а разом з ними і певну кількість поетичного доробка В. Піонтровського.

         Збірка “Земля просто Неба” – здійснення бажань обох поетів видатись. Їхні твори несуть в собі правдивий історичний зріз тогочасного життя, а ще в переважній більшості своїй – не втратили актуальності і сьогодні. А це свідчення справжнього таланту.

Володимир Задорожний
Агроном з душею поета, Володимир Задорожний, мабуть, чи не єдиний в українській поезії другої половини ХХ століття, хто з такою трепетною любов’ю розповів про її Величність Землю – годувальницю, непомітно-буденний героїзм хлібороба і одвічний оберіг нашої Батьківщини – село.
 Всеволод Піотровський
Творчість Всеволода Піотровського – це продовження одвічного пошуку гармонії душі Поета з жорстокою буденністю життя. Крізь біль зраненого серця, докори совісті і тілесні хвороби він торував стежину до цієї жаданої гармонії всією своєю поезією, поєднуючи смуток з вірою в життя.

вівторок, 29 травня 2018 р.

До державних свят Дня Конституції та до Дня Незалежності України запрошує відвідати реальних та віртуальних користувачів Уманська міська бібліотека-філія № 5!

Бібліомікс: “Одна з найдемократичніших…”        

Віртуальний дайджест “Історія законотворення”
Скачати : https://drive.google.com/open?id=1c5LHxqB3W-Lp_C7G4Bm-   iyxfsX2NMHpx


Бібліографічний огляд друкованих видань Конституція. Зміни та доповнення по  децентралізації
                
Скачати :   https://drive.google.com/open?id=1RitSEy96Kw0qLzcFhdJ9tONF4IavTcTN


Конкурс буктрейлерів Україна у творчості українських письменників 

середа, 16 травня 2018 р.

Нова краєзнавча книга! Апофеоз, подорожі старим містом, тобто найдетальніша розповідь про старі будівлі. Надзвичайно цікаво!

                

      Бажаєте подорожувати вулицями міста Умань, якими вони були більш як сторічної давнини? Читайте   гарний подарунок- книгу Владислава ДавидюкаПодорож вулицями старого міста
Рецензент книги – Тетяна Кузнець, доктор історичних наук, професор бажає читачам насолоди від читання про, здавалося б, знайоме, побажати приємних несподіванок і відкриттів, гордості за наше місто і Україну. А Владиславу Мироновичу Давидюку творчої енергії, успіхів і задоволення від роботи.

Найбільшою заслугою автора є його небайдужість, прагнення по краплинах зібрати і зберегти для нащадків безцінну історичну інформацію. Як і всякий творчий проект, книги не без погрішностей, але вони потрібні. Вони є результатом активної наукової діяльності, вони запрошують до співпраці, збагачують уяву і будять почуття. Вони живими, оскільки уточнюються і доповнюються. А саме ця книга є своєрідною антологією попереднього матеріалу.
Від автора
      У 2014 році я закінчив роботу над трилогією Історія уманських вулиць. Але дослідницька робота на цьому не закінчилася. Всі ці роки я продовжував вивчати історію забудови нашого міста.
        Зібралося багато додаткових фактів та уточнень стосовно деяких історичних будинків. Тому виникла необхідність написати ще одну книгу, до якої увійшли уточнені та доповнені матеріали та теми, які висвітлюються у попередніх книгах.
        Також читач може побачити багато нових фотографій, які раніше не публікувалися в періодичних виданнях. Одні з них віднайдені у фондах Уманського краєзнавчого музею, інші взяті з інтернет-видань, або надані жителями  Умані.

                                                                  
      Попередні книги висвітлювали забудову Умані не тільки кінця ХІХ початку ХХ століть, а й радянського періоду та періоду незалежності України.
         У цій же книзі читач подорожуватиме вулицями міста, якими вони були більш як сторічної давнини.
         Цікавої Вам подорожі!
До зустрічі в бібліотеці № 5!