вівторок, 19 червня 2018 р.

До Дня Незалежності України : конкурс буктрейлерів “Україна у творчості українських письменників”

                                                                              
                                                                                
                                                                                 

середа, 13 червня 2018 р.

Два поети: погляд крізь призму часу і совісті : нова краєзнавча книга !

               


Збірка присвячується 100-річчю газети Уманська зоря”, на сторінках якої розпочинався творчий шлях обох поетів. Вони довгі роки відвідували літоб’єднання при цій газеті, публікували в ній свої вірші.
Дослідила творчість поетів, підготувала до друку і редагувала збірку Валентина Козицька, заслужений журналіст України.
Упорядник і редактор збірки щиро вдячна за підтримку у виданні книги: члену Спілки письменників України Марині Павленко, поету, провідному бібліотекарю наукової бібліотеки УНУС Наталії Михайловій, члену Національної спілки журналістів України Валентині Устиновій, колективу видавництва “Візаві” і зокрема Ларисі Абрамець та Юлії Маняк, за матеріальну допомогу – члену Національної спілки архітекторів України Сергієві Степанову.

Земля просто Неба: поезії /В.Задорожний, В.Піонтровський;
Упоряд. і гол. ред. В.А.Козицька. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “ВІЗАВІ”, 2018. – 224 с.

        Пропонована збірка – перше найповніше видання творів відомих в минулому столітті талановитих поетів Уманщини Володимира Задорожного і Всеволода Піотровського. Незаслужено забуті, вони так і не змогли опублікувати власні збірки, хоч у 1976 році, наприклад, видання Радянський письменник отримало від 
В. Задорожного вірші до збірки під назвою Земля просто Неба, Добро не дали… Саме ці тексти вдалось віднайти, а разом з ними і певну кількість поетичного доробка В. Піонтровського.

         Збірка “Земля просто Неба” – здійснення бажань обох поетів видатись. Їхні твори несуть в собі правдивий історичний зріз тогочасного життя, а ще в переважній більшості своїй – не втратили актуальності і сьогодні. А це свідчення справжнього таланту.

Володимир Задорожний
Агроном з душею поета, Володимир Задорожний, мабуть, чи не єдиний в українській поезії другої половини ХХ століття, хто з такою трепетною любов’ю розповів про її Величність Землю – годувальницю, непомітно-буденний героїзм хлібороба і одвічний оберіг нашої Батьківщини – село.
 Всеволод Піотровський
Творчість Всеволода Піотровського – це продовження одвічного пошуку гармонії душі Поета з жорстокою буденністю життя. Крізь біль зраненого серця, докори совісті і тілесні хвороби він торував стежину до цієї жаданої гармонії всією своєю поезією, поєднуючи смуток з вірою в життя.

вівторок, 29 травня 2018 р.

До державних свят Дня Конституції та до Дня Незалежності України запрошує відвідати реальних та віртуальних користувачів Уманська міська бібліотека-філія № 5!

















Бібліомікс: “Одна з найдемократичніших…”        

Віртуальний дайджест “Історія законотворення”
Скачати : https://drive.google.com/open?id=1c5LHxqB3W-Lp_C7G4Bm-   iyxfsX2NMHpx


Бібліографічний огляд друкованих видань Конституція. Зміни та доповнення по  децентралізації
                
Скачати :   https://drive.google.com/open?id=1RitSEy96Kw0qLzcFhdJ9tONF4IavTcTN






Конкурс буктрейлерів Україна у творчості українських письменників 

середа, 16 травня 2018 р.

Нова краєзнавча книга! Апофеоз, подорожі старим містом, тобто найдетальніша розповідь про старі будівлі. Надзвичайно цікаво!

                

      Бажаєте подорожувати вулицями міста Умань, якими вони були більш як сторічної давнини? Читайте   гарний подарунок- книгу Владислава ДавидюкаПодорож вулицями старого міста
Рецензент книги – Тетяна Кузнець, доктор історичних наук, професор бажає читачам насолоди від читання про, здавалося б, знайоме, побажати приємних несподіванок і відкриттів, гордості за наше місто і Україну. А Владиславу Мироновичу Давидюку творчої енергії, успіхів і задоволення від роботи.





Найбільшою заслугою автора є його небайдужість, прагнення по краплинах зібрати і зберегти для нащадків безцінну історичну інформацію. Як і всякий творчий проект, книги не без погрішностей, але вони потрібні. Вони є результатом активної наукової діяльності, вони запрошують до співпраці, збагачують уяву і будять почуття. Вони живими, оскільки уточнюються і доповнюються. А саме ця книга є своєрідною антологією попереднього матеріалу.








Від автора
      У 2014 році я закінчив роботу над трилогією Історія уманських вулиць. Але дослідницька робота на цьому не закінчилася. Всі ці роки я продовжував вивчати історію забудови нашого міста.
        Зібралося багато додаткових фактів та уточнень стосовно деяких історичних будинків. Тому виникла необхідність написати ще одну книгу, до якої увійшли уточнені та доповнені матеріали та теми, які висвітлюються у попередніх книгах.
        Також читач може побачити багато нових фотографій, які раніше не публікувалися в періодичних виданнях. Одні з них віднайдені у фондах Уманського краєзнавчого музею, інші взяті з інтернет-видань, або надані жителями  Умані.

                                                                  
      Попередні книги висвітлювали забудову Умані не тільки кінця ХІХ початку ХХ століть, а й радянського періоду та періоду незалежності України.
         У цій же книзі читач подорожуватиме вулицями міста, якими вони були більш як сторічної давнини.
         Цікавої Вам подорожі!
До зустрічі в бібліотеці № 5!

вівторок, 15 травня 2018 р.

Бібліогід : Велике Повстання під назвою “Коліївщина” в краєзнавчих виданнях

                            2018 рік – рік відзначення 250-річчя Коліївщини
                                     
                                 Уманська різанина (гравюра ХУШ ст.)

“Кiевская старина”  ежемесячный историческій журналъ[ текст] История Уманщины на страницах “Киевской старины” (1882-1889г.г.) т.1/ Відділ культури Уманської міської ради; Уманський краєзнавчий музей; упорядник В.М. Давидюк. –Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. – 578 стор. Факсимільне відтворення статей про історію Уманщини, що друкувались в щомісячному історичному журналі "Кіевская старина" . - К.: Типографія К. Н. Милевскаго Крещатикъ, домъ Зейдела, 1882-1889. – Бібліогр.: в підряд. приміт.



“Киевская старина” – щомісячний історико-етнографічний та літературний часопис. Видавався у Києві  російською та українською мовами протягом 1882-1906 років. З 1907 року змінив назву на Україна і видавався переважно українською мовою.  Книга являє собою збірку статей та матеріалів, які публікувалися в часописі, розповідаючи про історичні події, що відбувалися на теренах Уманщини. Добірку узагальнено та систематизовано у двох томах. Перший том охоплює статті, що виходили в журналі у період з 1882 по 1889 роки. Другий з 1900 по 1905 включно. В останніх журналах статей стосовно Умані і Уманщини немає.



“Кіевская старина”ежемесячный историческій журналъ [текст] История Уманщины на страницах “Киевской старины” (1890-1905г.г.) т.2 / Відділ культури Уманської міської ради; Уманський краєзнавчий музей; упорядник В.М.Давидюк. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. – 534 стор. Факсимільне відтворення статей про історію Уманщини, що друкувались в щомісячному історичному журналі "Кіевская старина" . - К.: Типографія К. Н. Милевскаго Крещатикъ, домъ Зейдела, 1882-1889. – Библиогр.: в підряд. приміт.

“Киевская старина” – щомісячний історико-етнографічний та літературний часопис. Видавався у Києві  російською та українською мовами протягом 1882-1906 років. З 1907 року змінив назву на Україна і видавався переважно українською мовою.  Книга являє собою збірку статей та матеріалів, які публікувалися в часописі, розповідаючи про історичні події, що відбувалися на теренах Уманщини. Добірку узагальнено та систематизовано у двох томах. Перший том охоплює статті, що виходили в журналі у період з 1882 по 1889 роки. Другий з 1900 по 1905 включно. В останніх журналах статей стосовно Умані і Уманщини немає.


Храбан Г. Ю.  Спалах гніву  народного  (Антифеодальне, народновизвольне повстання на Правобережній Україні у 1768- 1769 р.р.) [ текст] - К.- Видавництво при Київському університеті, 1989.- 176 с.: іл..
На основі документальних джерел автор дає найповніший і най достовірніший опис селянського повстання на Правобережній Україні в 1768=1769 р.р. під проводом Максима Залізняка та його соратників, уточнює або спростовує ряд усталених оцінок, пропонує свої висновки.
Текст дано в авторській редакції. Для Істориків, краєзнавців, викладачів, студентів.



Чорномаз Богдан
Гайдамацькі повстання ХУІІІ століття і правда історії. Навчальний посібник.- Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. - 140 с.

У пропонованій праці вперше зосереджено увагу на існуючих розбіжностях у трактуваннях гайдамацьких повстань дослідниками подій з історії України ХУІІІ ст. Окреслено ряд причинно- наслідкових чинників, які впливають на висвітлення мети повсталого у ХУІІІ ст. українського народу проти поневолювачів. Автор загострює увагу читача на існуванні ряду ознак цілеспрямованого державотворення провідною верствою гайдамацького руху на контрольованих гайдамаками у 1768 році територіях та узагальнює логіку розвитку тодішніх історичних подій. Дана праця є спробою розгляду періоду гайдамацьких повстань під новим, раніше навмисно замовчуваним кутом зору і має новаторське, пізнавальне і освітньо-виховне значення, як для науковців-істориків та студентства, так і для широких верств громадян України.


Пам’ятник ватажкам гайдамацького повстання в Умані: історія спорудження{Текст}: рекомендовано до друку Лабораторією краєзнавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини згідно Протоколу № 1 від 15 лютого 2016 року. - 2016. - 45 сторінок



   Пам'ятник Максиму Залізняку і Івану Гонті —пам'ятник на честь очільників Коліївщини Залізняка та Гонти в 
Умані . Встановлений до дня Михаїла 21 листопада 2015-го року на території ГК «Уманська фортеця» поблизу  Мегомметра.
  

Будівництво пам'ятника було заплановане міською владою ще 1968-го року.  Відтоді в Умані на місці майбутнього будівництва постав камінь-обітниця. Перший проектний макет пам'ятника розробив Іван Гончар, проте його втілення у життя було значно затримано. Зрештою 47-м років потому пам'ятник було офіційно відкрито хоч й в більш економному варіанті аніж початково планувалося.

Висота пам'ятника 8 м, вага 5 т. На вершині замонументована зустріч Залізняка та Гонти верхи на конях, котрі відповідно тримають витягнуте догори руків'я шаблі та піднятого списа. На вінці, котрий завершує верхню частину композиції, великими літерами цитата Павла Тичини «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була!». Нижня частина являє собою сферичний купол по різні боки котрого навхрест у нішах встановлено чотири стели з написами:
на титлі : Максим Залізняк. Іван Гонта. Герої народно-визвольного руху гайдамаччини, Коліївщини на Правобережній Україні 1768-1769 р.

з боку Звенигородського передмістя : Виконано за ескізним проектом Народного художника України І.Гончара (1968 р.). Скульптор І.Зарічний. Доброчинці: О.Огнівенко, В.Микитчак, П.Микитчак. 2015 р.

з боку передмістя Турок на стелі текст гімна-молитви Боже, Великий Єдиний” 
5 грудня того ж року пам'ятник було освячено митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном разом із єпископом Кіровоградським і Голованівським Марком.





Уманська різня 1768р.{Текст}: Факсимільне видання: регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев въ России (80г.- 1800г.): Том ІІІ( 1740г.-1799г.)/ Изданіе Еврейскаго историко-Этнографическаго Общества. – СПб.: тип. А.Розена;Театр, пл..2. 1913. – 28 с.
Книга містить документальні дані з єврейських архівів та допитів гайдамаків.


 
Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів  в  дванадцяти томах. Том 1. Поезія 1837-1847. Гайдамаки. – Київ, Видавництво “ Наукова думка”, 2001. – стор.128.

     Гайдамаччина– це останнє поривання українського народу здобути волю, це трагедія доведеного до відчаю гнобленого люду,  який у непогамовній жадобі помсти за наругу втрачає моральні перестороги  й не зважає на Божі заповіді. Шевченко болісно переживає цей несамовитий крик уярмленого народу, що вибухнув гнівом “за святую правду-волю” і прирік себе на багатолітнє безмежне страждання.
     Так, у поемі “Гайдамакипоет “повертає” події  минулого трагічною стороною і переосмислює враження й “свідчення” учасників Коліївщини. Він перериває плин історичногї оповіді, щоб, вплітаючи в її тканину глибокі аналогії, асоціації та власний оцінювальний погляд, створити рухливу систему художніх зв’язків, яка народжує нові сприйняття й оцінки.
 Сини мої, гайдамаки!
Світ широкий, воля –
Ідіть, сини , погуляйте, 

Пошукайте долі.


Світ широкий, воля, ідіть сини, погуляйте, пошукайте долі ( ілюстрація Панаса Сластьона до поеми Т.Шевченка "Гайдамаки"



Сокирська В.В.
Історик Григорій Юхимович Храбан: життєвий шлях та наукова спадщина: монографія. / Влада Володимирівна Сокирська.
-Умань: ПП Жовтий,2012.-226с.

Григорія Юхимовича Храбана по праву можна вважати символом цілого покоління української інтелігенції, яка у роки панування тоталітаризму щиро і беззастережно присвятила себе науці, свято вірила в ідеали комунізму і боролася за світле майбутнє. Його творчий шлях, життя і діяльність були спрямовані на віддане та свідоме служіння своєму народові. Знаний за кордоном, не визнаний вітчизняною історичною наукою, Г.Ю. Храбан став одним із помітних і оригінальних представників української інтелігенції другої половини ХХ ст., який зробив реальний внесок у поступ української національної справи.